Subsidiereglement voor kernwinkelgebied

Het gemeentebestuur wil de lokale handelskern impulsen blijven geven en handelaars in het kernwinkelgebied stimuleren.

We zetten daarom in op een aaneengesloten, gevarieerd en kwaliteitsvol winkelgebied. Daartoe nemen we drie nieuwe initiatieven: een compactere afbakening van de kern, een premie voor voorgevelrenovatie en een herlocalisatiepremie.

De lokale handelskernen zijn de laatste jaren aan grote veranderingen onderhevig, de leefbaarheid ervan staat erg onder druk. Die veranderingen vinden hun oorsprong in economische ontwikkelingen op wereldvlak, e-commerce en internetverkoop, grootschalige perifere ontwikkelingen en gewijzigd koopgedrag.

Permanent werkt de gemeente Neerpelt aan een flankerend en ondersteunend commercieel beleid om zo het kernwinkelgebied sterker en attractiever te maken door er een verwevenheid van handel, publiekstrekkende activiteiten en wonen te stimuleren. Voorbeelden van versterkende initiatieven zijn de vernieuwing van de publieke ruimte, public wifi, de NeerpeltApp en het faciliteren van pop-ups. Deze blijven uiteraard bestaan.

Het gemeentebestuur wil de lokale handelaars impulsen blijven geven en handelaars in het kernwinkelgebied stimuleren. Het zet daarom in op een aaneengesloten, gevarieerd en kwaliteitsvol winkelgebied. Daartoe neemt het drie nieuwe initiatieven:

  • Een compactere afbakening van de handelskern. In plaats van een versnippering streeft de gemeente naar een afgebakend en slagvaardig kernwinkelgebied met zoveel mogelijk commerciële invulling. In dit gebied zal de gemeente handelszaken en publiekstrekkende activiteiten stimuleren. Vergeleken met het historische winkelgebied worden een aantal straten, of zones ervan, niet meer opgenomen in het nieuwe kernwinkelgebied. Zaken die zich buiten het kernwinkelgebied bevinden, betalen geen promotaks.
  • Een herlocalisatiepremie voor handelszaken en publiekstrekkende activiteiten die zich binnen het kernwinkelgebied willen vestigen. Deze subsidie bestaat uit een tussenkomst van 50%, met een maximum van 5000 euro.
  • Een premie voor de renovatie van de voorgevel van een handelspand. Hierdoor krijgt het kernwinkelgebied nieuwe impulsen. De subsidie bestaat uit een tussenkomst van 50%, met een maximum van 10 000 euro.

Deze maatregelen liggen vervat in het gemeentelijk subsidiereglement ‘premiestelsels kernwinkelgebied’ dat de gemeenteraad op 11 december 2017 goedkeurde. De subsidies werden mede mogelijk gemaakt door het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse Overheid, dat het subsidieaanvraagdossier van de gemeente positief beoordeelde en honoreerde met een financiële ondersteuning van 75 000 euro over een periode van drie jaar.

Gepubliceerd op dinsdag 12 december 2017 7.30 u.