Subsidies voor muziekinstrumenten en uniformen

Verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad kunnen beroep doen op een extra subsidie voor nieuwe muziekinstrumenten of uniformen indien deze attributen als onmisbaar worden beschouwd voor hun werking.

Voor wie

Neerpeltse socio-culturele verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad.

Voorwaarden

  • Aangesloten zijn bij de cultuurraad
  • De instrumenten/uniformen waarvoor een subsidie aangevraagd wordt, dienen noodzakelijk te zijn voor de werking van de aanvragende vereniging
  • De aanvraag dient voorafgaandelijk aan de werkelijke aankoop van instrumenten/uniformen ingestuurd te worden. Een aanvraag indienen binnen de deadline: vóór 1 september of 1 maart

Wat moet ik doen?

De aanvraag dient voorafgaandelijk aan de werkelijke aankoop van instrumenten/uniformen ingestuurd te worden. De aanvraag kan elk jaar voor 1 maart of 1 september ingediend worden.

Het college van burgemeester en schepenen neemt, op advies van de Cultuurraad, een beslissing. 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt op basis van de ingediende bewijsstukken.

Reglement

Een subsidie voor instrumenten/uniformen kan eenmaal per vijf jaar aangevraagd worden.