Welke naam stel jij voor?

De gemeenten Neerpelt en Overpelt hebben de intentie om samen te gaan tot één gemeente. Uiteraard hoort hier een goed klinkende nieuwe naam bij. Voor de nieuwe gemeente willen we een passende naam : iets wat verwijst naar onze eigenheid, naar wat ons verbindt, naar wat ons onderscheidt van andere gemeenten.


Er circuleren al heel wat voorstellen. We willen graag gebruik maken van de ideeën en creativiteit van onze inwoners en andere geïnteresseerden om een grote verscheidenheid aan voorstellen te verzamelen.

Traject

Een naam kiezen is iets waarbij je niet over één nacht ijs gaat. We willen ruim de tijd nemen om te komen tot een naam voor onze nieuwe gemeente. Bovendien willen we de inwoners van Overpelt en Neerpelt hierbij betrekken.

In een eerste fase die loopt tot en met vrijdag 15 september, kunnen inwoners en andere geïnteresseerden voorstellen voor een naam insturen, samen met een motivering.

Voorstellen kunnen ingestuurd worden via deze website of door het invullen van een formulier aan het onthaal van CC Palethe in Overpelt of het onthaal van het gemeentehuis in Neerpelt.

In een latere fase willen we inwoners betrekken bij de selectie van namen, bijvoorbeeld door een volksjury namen te laten selecteren. De fractieleiders van beide gemeenteraden zullen in een gezamenlijk overleg een concreet traject vastleggen.

De definitieve naam wordt mee opgenomen in de definitieve beslissing over de fusie van Overpelt en Neerpelt. Deze definitieve beslissing moet uiterlijk 31 december 2017 door de gemeenteraad van beide gemeenten goedgekeurd worden.