Update: Verbod op verspilling van water

Op advies van de Vlaamse droogtecommissie vaardigt de gouverneur met onmiddellijk ingang een verbod op de verspilling van water uit.

Het is verboden om water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken in onderstaande situaties. Daarenboven is het verboden om grond- en regenwater te gebruiken tussen 8u00 's morgens en 20u00 's avonds:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden met een inhoud van meer dan 100 liter, tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van een zwembad voor het metselwerk vereist is;
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 20u00's avonds en 8u00 's morgens in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsfaciliteiten.

Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van de straffen alleen.

Meer informatie vind je op www.crisis-limburg.be/faq.

 

Sproeiwerkzaamheden in Neerpelt

De Neerpeltse groendienst en aannemer Dewit zullen op 26 juli tussen 20 en 24 uur en op 27 juli tussen 5 en 8 uur gericht water geven aan onder meer recente aanplantingen die dringend water nodig hebben. Bij bomen en perken wordt de vochtigheidsgraad op peil gehouden. Dit met het oog op instandhouding en niet op bebloeming. Daarvoor is er meer water nodig. Het water hiervoor komt uit eigen regenwatertonnen en uit het kanaal.

 

Lees ook: verbod op captatie van water uit onbevaarbare waterlopen

Gepubliceerd op donderdag 26 juli 2018 19.27 u.