Onderhoudswerken aan Neerpeltse wegen

De jaarlijkse onderhoudswerken aan het Neerpeltse wegennet zijn gestart. Zo houden we de openbare infrastructuur, zoals wegen, voet- en fietspaden, in goede staat.

“Elk jaar maken we samen met een studiebureau een onderhoudsprogramma voor het wegennet op. De meldingen die we krijgen van inwoners, onder meer via de meldingenknop op de website en de NeerpeltApp, helpen ons daarbij. Acute problemen pakken we onmiddellijk aan. Andere meldingen bundelen we en handelen we gezamenlijk af tijdens een jaarlijkse onderhoudsronde door een aannemer met specifieke kennis en machines. Zodoende houden we onze wegen en paden in goede staat”, zegt Tonny Kauffmann, schepen van nutsvoorzieningen en patrimonium.

Aannemer Eikenaar voert in verschillende straten kleine herstellingen, asfaltoverlagingen en bestrijkingswerken uit. Weggebruikers dienen de werfsignalisatie te volgen en hun snelheid aan te passen zodat de wegenwerkers veilig hun werken kunnen uitvoeren. De hinder voor omwonenden is eerder beperkt en steeds van korte duur.

Bestrijkingswerken

Bij de bestrijking wordt warm bitumen aangebracht op verouderd asfalt. Dat wordt afgedekt met een laag steentjes. Hierdoor verlengt de levensduur van de wegdekverharding aanzienlijk.

De bestrijkingswerken vinden plaats in volgende straten (of delen ervan): Broekkant, Roelanddreef, Bosuilstraat, Eikenlaan, Pinksterbloemstraat, Sleutelbloemstraat, Bosbessenlaan, Anjerstraat, Leliestraat, Klimopstraat, Begonialaan, Madeliefjeshoek, Lupinestraat, Ralleylaan, Stationsstraat, Breugelstraat, Wateringstraat, Oude Ramp en Weidenstraat. Ook worden delen van het fietsroutenetwerk aangepakt.

De bestrijkingswerken kunnen tijdelijk hinder veroorzaken. Het laagje losse steenslag dat op de rijweg komt te liggen, moet namelijk met een wals en door het doorgaand verkeer worden ingereden in de kleeflaag. Om schade te voorkomen matig je best je snelheid. Na enkele dagen wordt de overtollige steenslag door de aannemer weggeborsteld. Nadien volgt nog een borstelbeurt.

Overlagingen

Bij overlaging wordt de bovenlaag van het asfalt afgefreesd en een nieuwe toplaag asfalt aangebracht. 

Deze werken vinden plaats in volgende straten (of delen ervan): Broekkant, Kampstraat, Mortelkensweg, Torenstraat, Kolisheide, Oogststraat, Nachtegaalstraat, Brouwerstraat, Kloosterstraat, Stationsstraat en een zijweg van de Achelsendijk.

Gepubliceerd op donderdag 6 september 2018 8 u.