Speelstraat inrichten

In de zomervakantie kan je je straat gedurende een week om toveren tot het favoriete speelterrein van de kinderen en een gezellige ontmoetingsplaats voor volwassenen.

Voorwaarden

  • De straat heeft een snelheidsregime van 50 km/uur.
  • De straat heeft vooral een woonkarakter.
  • Er is geen (belangrijk) doorgaand verkeer en doorgaand openbaar vervoer.
  • Speelstraten kunnen enkel ingericht worden in juli en augustus.
  • De duur van de speelstraat bedraagt steeds één week.
  • Minstens 70% van de bewoners moet akkoord gaan met de speelstraat. De initiatiefnemer houdt hiertoe een enquête. Elk huisnummer van de speelstraat heeft hierbij één stem.
  • De initiatiefnemer dient álle bewoners van de speelstraat in te lichten.
  • Minstens 3 peters/meters engageren zich voor de speelstraat. Dit betekent concreet dat zij om 14 uur de afsluithekken op de straat plaatsen. Tijdens de duur van de speelstraat moeten de hekken blijven staan.
  • Na een speelstraatdag moeten de hekken om 19 uur aan de kant van de straat geplaatst worden.

Wat moet ik doen?

Indien je in je straat een speelstraat wil inrichten, bezorg je het volledig ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op 31 mei aan de technische dienst.

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

De gemeente stelt een politiereglement op en levert de nodige signalisatie: nadarhekken en verkeersborden die de straat zo goed mogelijk afsluiten. Op de nadarafsluiting hangt het bord 'rijden verboden', met een onderbord 'speelstraat' en de speeluren (14 tot 19 uur).

Reglement

Een speelstraat is een begrip uit de wegcode: speelstraten hebben dus een juridisch kader. De wettelijke bepalingen zijn terug te vinden in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Koninklijk Besluit van 1 december 1975).

Wat meebrengen?

Aanvraagformulier met bewonersenquête

Meer info

Voor de speelstraat kan je eveneens gebruik maken van de gratis vrijwilligersverzekering, volksspelen en een springkasteel.