Gemeente Neerpelt

Recyclagepark


Wat is een recyclagepark?luchtfoto

Een recyclagepark is een terrein waar particulieren en KMO'ers hun afval gescheiden kunnen inzamelen en deponeren. Het recyclagepark is een geautomatiseerd park dat Limburg.net uitbaat, er zijn dezelfde regels en tarieven geldig. Dit in combinatie met de registratie van elk bezoek, maakt het mogelijk dat u uw afval ook aflevert op een ander Limburg.net recyclagepark.

[Ga terug naar boven]


Waar ligt het recyclagepark in Neerpelt?

Het recyclagepark te Neerpelt is gelegen op de KMO-zone Heikesveld. Klik hier voor een geografische situatie.

Adres:

Heuvelerweg 26
3910 Neerpelt
Tel. + 32 11 39 89 39

Openingsuren

Het recyclagepark is geopend tijdens:

WINTER:

1 januari 2017 - 25 maart 2017 en 31 oktober 2017 - 31 december 2017

  Voormiddag Namiddag

Maandag

gesloten gesloten

Dinsdag

9 - 12.30 uur 13 - 16 uur

Woensdag

9 - 12.30 uur 13 - 16 uur

Donderdag

9 - 12.30 uur 13 - 17 uur

Vrijdag

9 - 12.30 uur 13 - 16 uur
Zaterdag 9 - 12.30 uur 13 - 16 uur
Zondag gesloten gesloten

 

ZOMER:

28 maart 2017 tot en met 28 oktober 2017

  Voormiddag Namiddag

Maandag

gesloten gesloten

Dinsdag

9 - 12.30 uur 13 - 17 uur

Woensdag

9 - 12.30 uur 13 - 17 uur

Donderdag

9 - 12.30 uur 13 - 18 uur

Vrijdag

9 - 12.30 uur 13 - 17 uur
Zaterdag 9 - 12.30 uur 13 - 16 uur
Zondag gesloten gesloten

 

Het park is gesloten op maandag, zondag en op de volgende feestdagen:

Nieuwjaar, Feest van de Arbeid, O.L.H. Hemelvaart, Nationale Feestdag, O.L.V. Hemelvaart, Allerheiligen, Wapenstilstand, Kerstmis.


Meer info vindt u ook op limburg.net.

In alle geautomatiseerde parken die Limburg.net uitbaat zijn dezelfde regels en tarieven geldig. Dit in combinatie met de registratie van elk bezoek, maakt het mogelijk dat u uw afval ook aflevert op een ander Limburg.net recyclagepark.

Op www.limburg.net/recyclageparken vindt u de adressen en openingsuren van alle Limburg.net-parken terug.

[Ga terug naar boven]


Retributiereglement tarieven

Huisvuil, groenafval, PMD-afval, oud papier & karton en grofvuil (met grofvuilsticker) worden huis-aan-huis opgehaald. Brengt u grofvuil toch naar het recyclagepark, dan betaalt u daar voor.

De hieronder vermelde retributie is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de (inter)gemeentelijke dienstverlening inzake het inzamelen van onderstaande fracties op het recyclagepark.

Voor bepaalde fracties geldt voor particuliere gezinnen een vrijstelling van retributie tot aan een bepaald gewicht (quotum). Deze vrijstelling geldt per kalenderjaar en is niet overdraagbaar op het einde van het kalenderjaar. Kmo's en verenigingen genieten deze quota niet, met uitzondering van het 0-tarief.­

De PMD-fractie wordt steeds aangeleverd in de blauwe pmd-zak.

Tarief

Fracties

Quotum (vrijstelling)/jaar

0,00 euro/kg

Alle recycleerbare fracties + fracties met aanvaardingsplicht:

papier/karton, glas (vlak + hol), pmd, kga, aeea,

autobanden(4 autobanden per gezin/jaar), gemengde kunststoffen,

kaars- en kurkresten, metalen, textiel, eps...

 
0,025 euro/kg zuiver bouwpuin

1000 kg/gezin.

0,05 euro/kg Groenafval, grond en afbraakhout

Groen: 400 kg/gezin.

Geen quotum voor grond en afbraakhout .

0,08 euro/kg Asbest, gemengd bouwpuin, gipsplaten/gyproc en landbouwfolie

Asbest: 200 kg/gezin.

Geen quotum voor gemengd bouwpuin, landbouwfolies en gipsplaten.

0,18 euro/kg Grofvuil, roofing en treinbielzen (C-hout)

Nihil

De aanvoer van de afvalfracties wordt geregistreerd en gewogen op een daartoe bestemde weegbrug. De aanvoerder moet zich, alvorens het afval te deponeren in de voorziene containers, registreren aan de ingangszuil. Een eerste weging met de lading afval wordt uitgevoerd (brutoweging). Na het storten van het afval van één bepaalde prijscategorie op de daartoe bestemde plaats op het containerpark, wordt een tweede weging uitgevoerd (tarraweging). Het bekomen nettogewicht wordt bepaald en op basis van de geldende tarieven wordt de retributie vastgesteld.

De weegcyclus wordt herhaald per prijscategorie. Wordt de weegcyclus niet herhaald, word het hoogste tarief van de afvalfractie voor de totale aanvoer genomen.

Het is verboden uit het voertuig te stappen tijdens de weging. Het aantal personen in het voertuig dient bij de bruto- en tarraweging steeds hetzelfde te zijn.

De persoon die afvalstoffen aanvoert zoals hierboven vastgesteld, is na overschrijding van de vastgestelde quota, de retributie verschuldigd na de laatste tarraweging van de aanvoer. De aldus bekomen retributie wordt afgehouden van het betalingsvoorschot. Indien geen voorafbetaling werd gedaan, betaalt de gebruiker bij het verlaten van het recyclagepark met proton, bankcontact of door overschrijving van het bedrag op het vermelde rekeningnummer. Na de betaling (aan de zuil) ontvangt de bezoeker een ticket dat geldt als officiële factuur.

Bij een toevallige storing of een buitendienststelling van het automatische weegsysteem op het recyclagepark, maakt de parkwachter een schatting van de aangeleverde volumes. Hij/zij noteert het badgenummer of het e-ID nummer, tezamen met het verschuldigde bedrag. Na herstelling van het defect worden de genoteerde gegevens ingegeven onder het identificatiebestand van de desbetreffende bezoeker.

De gebruikers verklaren zich, vanaf het moment dat zij het recyclagepark verlaten, automatisch akkoord met de aangerekende retributie.­

 [Ga terug naar boven]


Verwijderen van asbesthoudende materialen

Het is algemeen geweten dat asbest schadelijk is voor de gezondheid. Asbesthoudende producten zijn niet meer te koop en gebruik en hergebruik  van deze producten is inmiddels verboden.

In het verleden is het materiaal echter wel veel gebruikt in de woningbouw. Iedereen kan het dus nog tegenkomen in en om zijn woning.

Asbesthoudend materiaal levert vooral gevaar op als het op de verkeerde manier verwijderd wordt. De asbestvezels kunnen namelijk splitsen in kleine, niet met het oog waarneembare, vezels. Die kunnen in de lucht terecht komen en ingeademd worden.

Daarom is het ook zeer belangrijk dat asbesthoudens materiaal op een deskundige manier gesloopt en bewerkt wordt.

 [Ga terug naar boven]


Moeten we nu alle asbesthoudende materialen verwijderen?

U doet niets onwettig als u bijvoorbeeld uw asbestcementdak op de garage laat liggen. Dat mag u laten liggen zolang het zich in goede staat bevindt.

Het algemene verbod geldt enkel voor hergebruik. U mag dus de dakplaten van uw garage niet opnieuw gebruiken voor bijvoorbeeld een kippenhok. Zelfs niet als deze platen zich nog in een goede staat bevinden. U mag de platen evenmin verkopen.

[Ga terug naar boven]


Waar moet ik op letten bij afbraak van asbesthoudend materiaal?

Om verspreiding van asbeststof te vermijden houdt u best volgende regels aan:

  • controleer of het materiaal gemakkelijk door u zelf te verwijderen is. Doe, indien u twijfelt, beroep op een professionele asbestverwijderaar;
  • draag stofmasker en beschermingskledij;
  • bevochtig tijdens de afbraak het materiaal intens zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet wegwaaien;
  • verwijder het materiaal voorzichtig (één voor één) zonder agressieve bewerkingen. Gebruik uitsluitend handwerktuigen of indien nodig traagdraaiend gereedschap. Mechanische werktuigen met hoge draaisnelheid (zaag- of slijpschijf en boormachine) zijn uit den boze!;
  • voorkom dat het materiaal breekt en breng het voorzichtig naar de begane grond. Dus zeker niet gooien!;
  • leg het materiaal apart. U mag het nooit mengen met ander bouw- of sloopafval. Ook op het containerpark wordt het materiaal apart ingezameld;
  • zorg als u werkt voor een goede verluchting en maak achteraf alles schoon met water. Niet met een stofzuiger want die blaast alle fijne asbestvezels weer gewoon de lucht in

[Ga terug naar boven]


Meer informatie nodig?

Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Lijst van professionele asbestverwijderaars op te vragen via + 32 22 33 45 93

[Ga terug naar boven]

  • Afdrukken
  • Doorsturen